Chương trình từ thiện nhịp cầu sẻ chia – trung tâm xã hội Cần Giờ 2016

Chương trình từ thiện nhịp cầu sẻ chia – trung tâm xã hội Cần Giờ 2016