Chương trình từ thiện kết nối trái tim – TT dạy nghề người khuyết tật & trẻ mồ côi TP. HCM 2017

Chương trình từ thiện kết nối trái tim – TT dạy nghề người khuyết tật & trẻ mồ côi TP. HCM 2017