Cafe Kiến Trúc – SFA giải pháp bơm nước thải, máy bơm chìm

Cafe Kiến Trúc – SFA giải pháp bơm nước thải, máy bơm chìm

Cafe Kiến Trúc – SFA giải pháp bơm nước thải, máy bơm chìm

Máy bơm và máy nghiền chất thải vệ sinh đến từ SFA Việt Nam đã tạo ra một “cuộc cách mạng” cho bất kỳ công trình xây dựng và cải tạo, bằng cách cho phép lắp đặt nhanh chóng các thiết bị vệ sinh ở những vị trí dưới cống nước thải hoặc xa hệ thống thoát nước chính. Giải pháp lắp đặt nhà vệ sinh nhanh không cần cắt bê tông của SFA.